הודעה משפטית

1 - מחיר

1.1 - מחירי מוצרינו מצוינים בשקלים לא כולל מיסים, לא כולל השתתפות בעלות עיבוד ומשלוח (אלא אם כן צוין כולל עלויות משלוח). עבור הזמנות למדינה שאינה ישראל, אתה היבואן של המוצר/ים הנוגעים בדבר. אינכם משלמים מיסים, המחירים הבסיסיים של המאמרים יהיו כפי שהם מצוינים באתר. ייתכן שיש לשלם מכס או מסים מקומיים אחרים או מסי יבוא או מיסי מדינה. זכויות וסכומים אלו אינם באחריות talit4you.com. הם יהיו על חשבונך והם באחריותך הבלעדית הן מבחינת הצהרות ותשלומים לרשויות ו/או הגופים המוסמכים במדינתך. אנו ממליצים לך לברר על היבטים אלו מהרשויות המקומיות שלך 1.2 - במקרה של הזמנה בישראל, המסים יתווספו אוטומטית למחירים המצוינים בתנאי האספקה ​​1.3 - כל ההזמנות ללא קשר למקורן מחויבות בשקל . 1.4 - talit4you.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיריה בכל עת אך המוצרים יחויבו על בסיס המחירים התקפים במועד רישום ההזמנות בכפוף לזמינות באותו תאריך. 1.5 - סעיף שימור בעלות: המוצרים נשארים בבעלות talit4you.com עד לאיסוף מלא של המחיר על ידי talit4you.com.

2 - הזמנה

המידע החוזי מוצג בצרפתית ויהיה נושא לאישור המכיל מידע חוזי זה לכל המאוחר במועד המסירה. talit4you.com שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לסרב לכל הזמנה מלקוח שעמו קיימת

מחלוקת הנוגעת לתשלום הזמנה קודמת.

3 - אישור

אתה מצהיר שקראת וקיבלת את תנאי המכירה הכלליים האלה לפני ביצוע ההזמנה. אימות הזמנתך מרמז אפוא על הסכמה לתנאי המכירה הכלליים הללו. אלא אם הוכח אחרת, הנתונים שנרשמו על ידי talit4you.com מהווים הוכחה לכל העסקאות שבוצעו על ידי talit4you.com ולקוחותיה.

4 - זמינות

הצעות המוצרים והמחירים שלנו תקפים כל עוד הם גלויים באתר, במגבלות המלאי הזמין. עבור מוצרים שאינם מצויים במחסנים שלנו, ההצעות שלנו תקפות בכפוף לזמינות מהספקים שלנו. בהקשר זה, ניתנות לך אינדיקציות לגבי זמינות המוצרים בעת ביצוע ההזמנה. מידע זה מגיע ישירות מהספקים שלנו, שגיאות או שינויים עשויים להתקיים באופן חריג. במקרה של חוסר זמינות של מוצר לאחר ביצוע הזמנתך, אנו נודיע לך במייל או בדואר. מידע זה יימסר לך תוך 4 ימי עבודה לכל היותר. תוכל לבקש את ביטול הזמנתך או החלפת המוצר/ים החסרים. אם אי-זמינות זו תימשך מעבר לתקופה שהוכרזה קודם לכן, יישלח אליך אימייל חדש או מכתב חדש לפני תום התקופה הקודמת. כמו בעבר, תהיה לך אפשרות לבקש את ביטול הזמנתך או החלפת המוצר/ים החסרים. לתשלום בשיק, במקרה של אי זמינות ההזמנה כולה או חלקה, ההחזר יתבצע בשיק לכל המאוחר תוך שלושים יום מתשלום הסכומים ששולמו על ידי הלקוח.

5 - משלוח

5.1 מוצרים כלליים שנרכשו באתר talit4you.com נמסרים לכתובת המשלוח שציינת במהלך תהליך ההזמנה. הזמנים המצוינים הם זמנים ממוצעים ותואמים לזמני עיבוד ואספקה. במקרה של פריטים שניתנים למסירה בתאריכים שונים בהתחשב בזמינותם, זמן האספקה ​​מבוסס על הזמן הארוך ביותר. עם זאת, Talit4you.com שומרת לעצמה את הזכות לפצל משלוחים. השתתפות בעלויות עיבוד ומשלוח תחויב רק עבור משלוח בודד. talit4you.com לא יכולה להיות אחראית להשלכות עקב עיכוב באספקה. במקרה של עיכוב, יישלח אליך מייל. במקרה של תשלום באשראי או בכרטיס פרטי, הזמנים המצוינים הינם זמנים ממוצעים ומתאימים לזמני הטיפול והאספקה. במקרה של תשלום בשיק, ההזמנה תטופל רק עם קבלת השיק. משכך, המועדים החלים במקרה דנן הם אלו ביום קבלת השיק ולפיכך ניתן לשנותם מאלה הנזכרים ביום ביצוע ההזמנה. במקרה של תשלום בהעברה בנקאית, ההזמנה תטופל רק עם קבלת ההעברה הבנקאית. לפיכך, המועדים החלים במקרה זה הם אלו ביום קבלת ההעברה ולכן ניתן לשנותם ביחס לאלו שהוזכרו.

ביום ביצוע ההזמנה. 5.2 - בעיות באספקה: עליך להודיע ​​למוביל ול-talit4you.com על כל הסתייגות לגבי המוצר שנמסר (לדוגמה: חבילה פגומה, כבר נפתחה וכו') תוך 3 ימים מיום קבלת המוצר. 5.3 - התאמה למוצר: אנו מתחייבים להחזיר או להחליף מוצרים שאינם מתאימים להזמנה שלך. במקרה זה, נודה לכם אם תדווחו על כך בפירוט בכתב ותחזירו לנו את המוצר/ים. talit4you.com תחליף או תחזיר את המוצר/ים. את הבקשה יש להגיש תוך חמישה עשר ימי עבודה מהמסירה. לא ניתן לקבל כל תלונה שתוגש מחוץ לתקופה זו. יש להחזיר אלינו את המוצרים במצב בו קיבלתם אותם עם כל הפריטים שנמסרו (אביזרים, אריזה, הוראות וכדומה). עלויות המשלוח יוחזרו לך על בסיס תעריף החשבונית. בכל מקרה אתה נהנה מהוראות הערבות המשפטית, בפרט אלו הנוגעות לערבות מפני פגמים נסתרים. הוראות מאמר זה אינן מונעות ממך ליהנות מזכות המשיכה הקבועה בסעיף 8.

6 - תשלום

התשלום עבור הרכישות שלך מתבצע באמצעות כרטיס בנק: ויזה, מאסטרקארד, סוויץ', אמריקן אקספרס או Carte Bleue אחר, או באמצעות העברה בנקאית. במקרה של תשלום בהעברה בנקאית, יתווסף לחשבון תוספת של 130 שקלים.

7 - החזר

החזרי מוצרים במקרים הנזכרים בסעיפים 5 ו-8 יתבצעו תוך תקופה של פחות או שווה לחודש לאחר קבלת המוצרים על ידינו. ההחזר יתבצע בשיטת התשלום שביצע הלקוח במהלך הרכישה, המופנה לשם הלקוח שביצע את ההזמנה ולכתובת החיוב. לא יתקבל מזומן במשלוח מכל סיבה שהיא. מוצרים הניתנים להתאמה אישית לא יקבלו החזר בשום מקרה.

8 - תקופת נסיגה

יש לך פרק זמן של 7 ימים מהקבלה להחזיר את המוצר שאינו מתאים לך באריזתו המקורית, שלם (אביזרים, הוראות וכו') במצב תקין, ובצירוף עותק מהחשבון. במקרה של החזרה ובקשת החזר, התנאים יהיו כדלקמן: חבילה שהוחזרה ללא פתיחה (לא נפתחה, לא הגיעה או סורבה): החזר החבילה, עלויות החזרה באחריות הלקוח. חבילה שהוחזרה לבקשת הלקוח: החזר על המוצר, עלויות החזרה על חשבון הלקוח. חבילה שהוחזרה עקב אחריות החברה (אי עמידה, חריגה ידועה לשמצה): החזר על המוצר, ועלויות החזרה על חשבון החברה. יש לבצע החזרות ל:

Talit4you - חטאב עמוס

חדישון 5, 90917 גבעת זאב, ישראל

פריטים המוחזרים לא שלמים, פגומים, פגומים או מלוכלכים על ידי הלקוח אינם נלקחים בחזרה. פריטים מותאמים אישית אינם מוחזרים או מוחלפים בשום מקרה.

9 - זכות משיכה

בהתאם לתקנות האירופיות והלאומיות, ללקוח יש זכות משיכה של שבעה (7) ימי עבודה עבור כל חוזה שנכרת מרחוק. תקופה זו חלה מיום ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח באתר. הלקוח המעוניין לחזור בו חייב לשלוח, לפני תום תקופה זו של שבעה (7) ימים, דוא"ל לשירות הלקוחות talit4you.com או מכתב רשום, הממוען לשירות הלקוחות, שפרטי ההתקשרות שלו מופיעים בסעיף 10 של ההווה, חותמת הדואר אותנטית. במקרה של משיכה במייל, המשיכה תילקח בחשבון רק עם קבלת הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את רישום בקשתו לביטול הזמנתו. במקרה שהלקוח קיבל אספקה ​​של המוצר/ים במהלך תקופת המשיכה, עליו להחזירם לכתובת Tali4you@gmail.com בתנאים המתוארים בסעיף 8 להלן כדי שבקשתו לביטול ההזמנה תתוקן באופן סופי. ועל מנת שיוכל להתקדם להחזר המוצר/ים, שעלויות המשלוח יהיו על חשבונו.

10 - שירות לקוחות

 לכל מידע או שאלה, שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם: רצוי במייל Talit4you@gmail.com או בטלפון: מספר צרפתי 01.77.50.24.25, בישראל בטלפון 054.84.12.034 או 054.62.41.529+972 או בדואר לכתובת הבאה:

Talit4you - עמוס חטאב 5 רחוב החדשון 90917 גבעת זאב, ישראל

 

11 - קניין רוחני

11.1 - אלא אם צוין אחרת, כל הטקסטים, ההערות, היצירות, האיורים והתמונות המשוכפלים באתר talit4you.com שמורים תחת זכויות יוצרים כמו גם קניין רוחני ולעולם כולו. ככזה ובהתאם להוראות קוד הקניין הרוחני, בלבד

שימוש מורשה לשימוש פרטי בכפוף להוראות שונות או מגבילות אף יותר של קוד הקניין הרוחני. כל העתקה מלאה או חלקית של האתר talit4you.com אסורה בהחלט. 11.2 - מוצרים מסוימים כגון תוכנה בפרט כפופים לזכויות שימוש אישיות וספציפיות המסדירות עותקים, הפצה ציבורית, השכרה. עליך לכבד את תנאי המכירה הכלליים של מוצרים אלה, ו-talit4you.com אינה יכולה לשאת באחריות לשימושים שייתכנו במוצרים בהקשר זה.

12 - אחריות

המוצרים המוצעים עומדים בחקיקה הנוכחית בישראל ובתקנים החלים בישראל. לא ניתן לשאת באחריות ל-Talit4you.com במקרה של אי עמידה בחקיקה של המדינה בה המוצר מסופק (למשל במקרה של איסור מוצר). בידכם לבדוק מול הרשויות המקומיות את אפשרויות היבוא או השימוש במוצרים או בשירותים שאתם מתכננים להזמין. התמונות והגרפיקה המשוכפלת וממחישה את המוצרים המוצגים ניתנים למידע בלבד. כמובן שבכל שאלה לגבי המוצרים ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו (talit4you@gmail.com). talit4you.com אינה יכולה לשאת באחריות לאי ביצוע החוזה, במקרה של כוח עליון, שיבוש או שביתה מלאה או חלקית, בפרט של שירותי דואר ואמצעי תחבורה ו/או תקשורת, הצפה, שריפה. אי-האפשרות המוחלטת או החלקית של שימוש במוצרים, בפרט עקב אי התאמה של ציוד, אינה יכולה להוביל לכל פיצוי או החזר או לפקפק באחריות tallit4you.com. למוצרים שלנו יש ביצועים התואמים לשימוש מקצועי גם אם talit4you.com לא נועד למכור למקצוענים. לפיכך, talit4you.com לא יכול לשאת באחריות לכל דעה קדומה שהיא הנובעת מפעילות מקצועית.

13 - חוק ישים - מחלוקות

חוזה זה כפוף לדין הישראלי. השפה של חוזה זה היא צרפתית. הגרסה הצרפתית של תנאי המכירה הכלליים הללו תהיה הגרסה האותנטית היחידה. במקרה של מחלוקת, הצדדים מסכימים להתאחד כדי לנסות למצוא פתרון ידידותי. במקרה של כישלון, יהיו בתי המשפט בישראל מוסמכים לדון בסכסוך זה. אתר Talit4you.com מתארח ומנוהל מישראל, ותנאים והגבלות אלו כפופים לחוק הישראלי. במקרה שאחת מהוראות תנאים אלה תיחשב בטלה מכוח הוראה חוקית או רגולטורית, בהווה או עתידית, או מהחלטת בית משפט הנושאת סמכות של פסק דין ונובעת מבית משפט או מגוף מוסמך, הוראת החוזה תיחשב אז כלא כתובה, כל שאר ההוראות של תנאים אלה ישארו בתוקף מחייב בין הצדדים. הוראות אלו אינן מונעות מלקוחות המתגוררים מחוץ לישראל את הכללים הקבועים באמנות הבינלאומיות החלות עליהם.

14 - מידע אישי

איסוף הנתונים שלך: talit4you.com אוספת מידע אישי אודותיך באתר, על מנת להציע לך שירות יעיל ומותאם אישית, שצפוי לענות על צרכיך ולעזור לך להשתמש בשירותים שלנו בצורה קלה ומהירה יותר. השימוש בנתונים שלך: בנוסף למידע הכלול בקובץ הנוגע אליך, אנו משתמשים במידע שהתקבל עליך מפעילויותיך בהווה ובעבר באתר שלנו כדי לפתור כל מחלוקת, ליישב כל בעיה ולהחיל את התנאים הכלליים שלנו של מִנוּי. במידת הצורך, נוכל לבצע התאמות בין מספר משתמשים כדי לזהות ולאחר מכן לפתור בעיות, במיוחד על ידי שימוש בנתונים שלך כדי לזהות משתמשים הפועלים עם מספר זהויות או כינויים. אתה מסכים ש-talit4you.com משתמש בנתונים האישיים שלך כדי לשפר את גישות השיווק והקידום שלה, כדי לבסס סטטיסטיקות על השימוש באתר, כדי לשפר את התוכן וההצעות של האתר, כדי להתאים אישית את התוכן, המצגת והשירותים המוצעים, הכל במטרה לספק את צרכי המשתמשים בצורה הטובה ביותר. talit4you.com עשויה גם להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח לך מידע שבמקרים מסוימים ממוקד בהתאם לתחומי העניין שלך, כגון באנרים פרסומיים, או מידע הנוגע להצעת שירותים חדשים, מבצעים, השימוש שלך באתר והנהלתו. עם זאת, יש לך אפשרות לסרב לקבל את כל המידע או חלק ממנו, על ידי בחירה באפשרות זו ב-

העדפות הודעות דואר אלקטרוני (ראה להלן). הנתונים שלך ישמשו לעיבוד הזמנתך ולחיזוק והתאמה אישית של התקשורת השמורה ללקוחות talit4you.com, בפרט באמצעות עלוני talit4you.com שאליהם אולי נרשמת, וכן במסגרת ההתאמה האישית של האתר על פי למוקדי העניין שלך. אנו עשויים לבצע אוסף (איסוף נתונים על כל חשבונות המשתמש) של מידע אישי המאפשר לזהות אותך, ולמסור אותו למפרסמים שנבחרו כדין, ולצדדים שלישיים אחרים, למטרות מסחריות וקידום מכירות. אוסף זה יתבצע רק במטרה היחידה להיות מסוגל להציע לך מוצרים או שירותים הנכנסים לתחום מוקדי העניין שלך ולהביא ערך מוסף אמיתי להצעות שלנו. עם זאת, יש לך את הזכות להתנגד לשימוש זה בנתונים שלך על ידי כתיבה לכתובת talit4you@gmail.com. המטרה שלנו היא להגן על סודיות הנתונים האישיים שלך. לפיכך, יישמנו אמצעים מתאימים כדי להבטיח בצורה הטובה ביותר הגנה זו. עם זאת, אנו עשויים להיאלץ לחשוף מידע לרשויות או לצדדים שלישיים בנסיבות מסוימות, או שצדדים שלישיים עלולים בזדון ולא חוקי ליירט ולקבל גישה לשידורים או לתקשורת הפרטית שלך. כמו כן, למרות שאנו מיישמים את הכללים התקפים בתחום הפעילות שלנו בכל הנוגע לאבטחה וסודיות כדי להגן על פרטיותך, קיים סיכון שהנתונים האישיים שלך והתקשורת הפרטית שלך לא יישארו פרטיים.

עוגיות: האתר נועד להיות קשוב במיוחד לצרכי המשתמשים בו. זו אחת הסיבות מדוע אנו משתמשים בעוגיות. "עוגיות" הן קבצים קטנים המאוחסנים בכונן הקשיח שלך, לא באתר שלנו, ומאפשרים לנו לספק לך מידע ממוקד על סמך תחומי העניין שלך. מטרת העוגייה היא לאותת על ביקורך באתר שלנו. לכן נעשה שימוש באתר בעוגיות רק לצורך שיפור השירות המותאם אישית המיועד עבורך.

15 - קטינים

 נזכיר: כי לקטינים אין יכולת להתקשר, כי איסוף הנתונים מהם חייב להיות נושא למידע מרשות ההורים, יכולתה להתנגד לשמירתם ו/או להעברתם לצדדים שלישיים