שמנו את ההסברים הללו על מנת לאפשר לך לבחור את הטלית או הציצית הטובה ביותר שלך

                                     טלית גדול

                           

                  טלית קטן צמר