פרוכת
  • פרוכת

פרוכת עמודי בית המקדש

כמות

5117