ספר תורה ספרדי

ספר תורה ספרדי

ספר תורה כתב ספרדי

ע”י סופר מומחה

גודל קלף לפי הזמנה

נכתב על כתב שליל משובח

הספר עבר 2 הגהות מחשב והגהה ידנית

כמות