Couronne Sefer torah
  • Couronne Sefer torah

כתר לספר תורה כסף טהור

כמות