sefer torah boite
  • sefer torah boite

ארגז לספר תורה

‏7,500 ₪
כולל מס
כמות

4112-08