ספר תורה אשכנז

ספר תורה אשכנז

‏110,000 ₪
ללא מס

ע”י סופר מומחה

גודל קלף לפי הזמנ

הספר תורה קלף אשכנז

נכתב על כתב שליל משובח

הספר עבר 2 הגהות מחשב והגהה ידנית

כמות