Atara - Bordure Talit Gadol
  • Atara - Bordure Talit Gadol
  • Atara - Bordure Talit Gadol

עטרה לטלית

‏130 ₪
כולל מס
כמות