תפילין חב"ד אדמו"ר הזקן הגדל
תפילין חב"ד אדמו"ר הזקן
תפילין חב"ד אדמו"ר הזקן תפילין חב"ד אדמו"ר הזקן

תפילין חב"ד אדמו"ר הזקן

מוצר חדש

5,000 Shekel לא כולל מס

1 kg
משלוח: 1-2 שבועות

ביקורות

דרג 
2019-09-09

Tephiline

Bonjour
Il faut nous donner les dimensions des tephiline 3,5 ou 4
Nous donner la possibilité de choisir d'autre modèle Havas et moins cher

כתוב ביקורת משלך!

כתוב ביקורת

תפילין חב"ד אדמו"ר הזקן

תפילין חב"ד אדמו"ר הזקן