sefer torah boite הגדל
sefer torah boite
sefer torah boite sefer torah boite sefer torah boite

ארגז לספר תורה

4112-08

שיפוץ

7,500 Shekel לא כולל מס

משלוח: 1-2 שבועות

ביקורות

כתוב ביקורת

ארגז לספר תורה

ארגז לספר תורה