Cotton Tallit Grey

Cotton Tallit Grey

₪200
No tax
Size
Knotting
Tallit type
Quantity